5 marca 2012 Autor Rafał Mikołajewski Kategoria Aktualności

Kursy dla nauczycieli w WODN Łódź

17 lutego br. przeprowadziłem warsztaty dla nauczycieli z tematu:

Pedagogika cyrku jako element programu profilaktyczno-wychowawczego – nowatorska forma stymulacji aktywności ruchowej.

Adresatem kursu byli nauczyciele edukacji elementarnej, wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego

Celem kursu było zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny sztuki cyrku dziecięcego, poznanie metodyki pracy cyrkowej oraz możliwości wykorzystania jej w pracy pedagogicznej. Zabawy cyrkowe rozwijają sprawność ogólną, koordynację ruchową, wyobraźnię, wdrażają do systematyczności. Uczestnicy zajęć zyskują większą pewność siebie i motywację do dalszego samodoskonalenia. Żonglowanie uaktywnia i synchronizuje obie półkule mózgowe, przez co wpływa na poprawę wyników w nauce.

  Cele szczegółowe:

 • poznanie pedagogiki cyrku jako metody skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego
 • nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych
 • zdobycie ciekawych pomysłów na wzmacnianie wiary w siebie podopiecznych
 • poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku
 • pobudzania i rozwijania wyobraźni, inwencji twórczej i ekspresji ruchowej
 • rozwoju i usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej (żonglowanie rozwija koordynację, niezbędnej do nauki pisania, czytania i ćwiczeń fizycznych)
 • aktywizacji obu półkul mózgowych (żonglowanie pozwala na wykorzystanie całego mózgu)
 • ćwiczenia i rozwijania spostrzegawczości i zapamiętywania
 • rozwijania uwagi i refleksu
 • integracji grupy i nauka pracy w zespole
 • przełamywania onieśmielenia
 • wzmacniania poczucia własnej wartości
 • wywoływania zaciekawienia
 • zmniejszania napięcia
 • koncentracji uwagi
 • przełamywania bariery dystansu fizycznego

Zdjęcia oraz pomoc w prowadzeniu warsztatów - Piotr Lemieszczuk

UdostępnijUdostępnij