28 kwietnia 2017 Autor Rafał Mikołajewski Kategoria Aktualności

Pedagogika Fascynacji w programie Koalicje Kultury

Koalicje Kultury powstały, by podnosić jakość edukacji kulturowej w regionie łódzkim. Promujemy dobre praktyki w edukacji kulturowej i budujemy regionalną sieć współpracy osób związanych z instytucjami kultury, oświatą oraz organizacjami pozarządowymi.

Przez kilka tygodni uczestnicy konkursu grantowego pod okiem szkoleniowców, związanych z różnymi obszarami edukacji kulturowej, doskonalili projekty, ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Koalicji Kultury.

Warsztaty kreatywności, pedagogiki fascynacji, metodyki teatru niezawodowego, ale też z metodologii projektu. Tematyka zajęć została dostosowana do różnorodności propozycji, zgłoszonych do konkursu.

UdostępnijUdostępnij