Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Warsztaty pedagogiki cyrku

Pedagogika cyrku – program zajęć edukacji twórczej
Nowatorska forma stymulacji aktywności ruchowej

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (do 12 roku życia). Celem programu jest:
• pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i ekspresji ruchowej
• rozwój i usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej (żonglowanie rozwija koordynację, niezbędnej do nauki pisania, czytania i ćwiczeń fizycznych)
• aktywizacja obu półkul mózgowych (żonglowanie pozwala na wykorzystanie całego mózgu)
• ćwiczenie i rozwijanie spostrzegawczości i zapamiętywania
• rozwijanie uwagi i refleksu
• integracja grupy i nauka pracy w zespole
• przełamywanie onieśmielenia
• wzmacnianie poczucia własnej wartości
• wywoływanie zaciekawienia
• zmniejszanie napięcia
• koncentracja uwagi
• przełamywanie bariery dystansu fizycznego
• zakończenie projektu pokazem teatralno – cyrkowym

Nauczenie się żonglowania piłeczkami, chustami wcale nie jest trudne, a pozawala dziecku w krótkim czasie opanować symptomy swojej nadruchliwości, pomaga w koncentracji uwagi, uspakaja i pozwala odnieść sukces.

Żonglerka - trening dla mózgu:
Żonglowanie kojarzy się zwykle z cyrkiem lub jakimś ulicznym przedstawieniem. Najczęściej jest zabawą, rozrywką, sposobem na zabicie nudy czy zaimponowanie znajomym. Jednak nikt nie zastanawiał się pewnie nad tym, że żonglerka może pomóc w nauce i korzystnie wpływać na pracę i rozwój mózgu…