Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Edukacja Teatralna

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym (do 12 roku życia), proponowany jest również dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Cele i zadania programu:
• oswojenie ze sceną teatralną
• poznawanie kulis teatru
• nauka podstawowych terminów teatralnych
• pobudzanie i rozwijanie wyobraźni,
inwencji twórczej i ekspresji ruchowej
• rozwój umiejętności wczuwania się w sytuację innych ludzi
i odczuwania ich stanów emocjonalnych
• rozwój wyobraźni empatycznej
• poszerzanie świadomości dotyczącej własnej gotowości ufania innym
i poziomu zaufania w grupie
• zwiększenie świadomości własnego ciała
• zwiększenie bliskości emocjonalnej członków grupy
• integracja grupy i nauka pracy w zespole
• doskonalenie poprawnej wymowy
• przełamywanie onieśmielenia
• wzmacnianie poczucia własnej wartości
i podwyższanie samooceny
• wywoływanie zaciekawienia
• ćwiczenie i rozwijanie spostrzegawczości,
zapamiętywania, refleksu i koncentracji

Zajęcia teatralne ukierunkowane są na rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczości. Za pomocą elementarnych podstaw ruchu scenicznego, ćwiczeń dykcyjnych, improwizacji przygotowywane są spektakle, które prezentowane są na różnych przeglądach i festiwalach teatralnych.

Warsztaty obejmują elementy teatru ulicznego (tworzenie happeningów), pantomimy, animacji lalkowej, pracy z tekstem, pracy z rekwizytem, tworzenie krótkich form scenicznych (etiudy). Wykorzystywane są również podstawy sztuki cyrkowej - akrobacje statyczne, żonglerka, chodzenie na szczudłach.

Opcje warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych:
• Jednodniowe
• Kilkudniowe
• Warsztaty z nastawieniem na prace nad konkretnym przedstawieniem
• Warsztaty z konkretnej dziedziny
• Warsztaty dające możliwość spróbowania wielu dyscyplin
• dla dzieci, młodzieży i dorosłych