Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Warsztaty pedagogiki cyrku - oferta skierowana do dorosłych, studentów, nauczycieli, instruktorów

Polega ona na prowadzeniu warsztatów i uczeniu dzieci różnych zabaw i umiejętności cyrkowych. Żonglowanie jest jedną z metod poprawy koncentracji i koordynacji ruchu, a co za tym idzie wyników w nauce. Poza tym nabywanie umiejętności sprawnościowych podnosi poziom samozadowolenia, samorealizacji i pewności siebie wśród dzieci zagubionych, nieśmiałych lub w różny sposób zaniedbanych.
Pedagogika cyrku jest jedną z rodzajów pedagogiki zabawy, czyli uczenia i rozwijania umiejętności wśród dzieci i młodzieży poprzez zabawę. Jest to popularny sposób edukacji na Zachodzie Europy

Adresaci: nauczyciele, osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, animatorzy kultury, pracownicy instytucji kulturalnych, świetlisk terapeutycznych zainteresowanych alternatywnymi metodami edukacji, studenci, młodzież.

Korzyści płynące z udziału:
• poznanie pedagogiki cyrku jako metody skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego
• nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych
• zdobycie ciekawych pomysłów na wzmacnianie wiary w siebie podopiecznych
• poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku.

Celem jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny sztuki cyrku dziecięcego, młodzieżowego, poznanie metodyki pracy cyrkowej oraz możliwości wykorzystania jej w pracy pedagogicznej. Zabawy cyrkowe rozwijają sprawność ogólną, koordynację ruchową, wyobraźnię, wdrażają do systematyczności. Uczestnicy zajęć zyskują większą pewność siebie i motywację do dalszego samodoskonalenia. Żonglowanie uaktywnia i synchronizuje obie półkule mózgowe, przez co wpływa na poprawę wyników w nauce.

Korzyści żonglerki

Związane ze sferą poznawczą:
- rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej,
- aktywacja półkul mózgowych,
- uruchamianie potencjałów umysłowych,
- modele i strategie uczenia się,
- zalecane jako forma wspomagania terapii dysleksji, nadpobudliwości dziecięcej,
- rozwój równowagi obu stron ciała, równowaga umysł ciało

Związane z umiejętnościami społecznymi:
- rozwój umiejętności komunikacji współpracy z innymi,
- przełamywanie barier, integracja,
- żonglowanie to wspaniała zabawa, hobby na czas wolny.

Związane z kształtowaniem postaw i systemu wartości:
- rozwój cierpliwości, wytrwałości, determinacji i uporu w dążeniu do celu,
- stymulacja ciekawości, wyobraźni i kreatywności,
- nauka wyznaczania i osiągania celów,
- rozwój pewności i wartości siebie, motywacji, automotywacji,
- pokonywanie wyzwań,
- osiąganie widocznych sukcesów,
- forma relaksacji i odstresowania.

Związane z rozwojem fizycznym:
- jednakowa praca i ćwiczenia obydwu rąk,
- ćwiczenia ruchów całego ciała, trening dla płuc, serca,
- rozwój refleksu i rytmu, postawy i równowagi ciała,
- ćwiczenie motoryki małej i dużej,
- poszerzenie pola widzenia.